Jadran • luke i sidrišta

Jadran • luke i sidrišta

Jadran • luke i sidrišta
Jadran • luke i sidrišta SkiperOpcijeUpute
Opcije prikaza podataka
Veličina plovila
Mala (<10 m)
Srednja (10-15 m)
Velika (>15m)
Vrsta veza
Sidrenje
Bova
Luka
Ostali podaci
Benzinske postaje za plovila
Dodavanje podataka
Veličina plovila Vrsta veza Vjetar
Kliknite na strelice za promjenu uvjeta vjetra:
sigurno po svakom vjetru
sigurno pri umjerenom vjetru
sigurno pri laganom vjetru
nema dostupnih podataka
Opis:
E-mail:
(samo za potvrdu unosa)
Upute
Informacije o sidrištima i lukama za nautičare na Jadranu. Pregledajte podatke koje su unijeli drugi nautičari ili unesite vlastite podatke.
Opcije
Odabir podataka koji će biti prikazani na mapi:
sidrišta luke
bove benzinske postaje
Prikaži
Prikažite pojedini podatak klikom na pripadajuću ikonu na mapi, ili grupu podataka odabirom željenog područja.
Za odabir područja na mapi kliknite na gornju-lijevu (1) i donju-desnu (2) koordinatu, te zatim na dugme PRIKAŽI. Prikazuju se veličina plovila, tip veza, uvjeti vjetra te korisnički komentari za odabrano područje. Uvjeti vjetra se prikazuju za svaki smjer vjetra (ruža vjetrova):
sigurno po svakom vjetru sigurno pri laganom vjetru
sigurno pri umjerenom vjetru nema dostupnih podataka
Dodaj
Odaberite lokaciju na mapi (klikom) i dodajte vlastite podatke (uvjeti vjetra se mjenjaju višestrukim klikanjem na pripadajuću strelicu). E-mail adresa je potrebna radi potvrde unosa.
Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.